VENZONE 2
Acryl auf Hartfaserplatte, 61,5 x 51,5 cm